הנחיות עריכה

תוכן המאמרים: יש לוודא שהמאמר אינו מכיל תכנים פרסומיים, אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, סמים או תכנים אחרים המפרים זכויות אדם או זכויות של קבוצה כלשהי.

אורך המאמר: האורך המרבי של המאמר הוא 15,000 תווים.

אישור המאמר: כל המאמרים יעברו אישור על ידי צוות העריכה של האתר לפני פרסומם לקהל הרחב.

מקוריות המאמר: המאמר חייב להיות מקורי ולשאת את חתימתו של הכותב או של בעל הזכויות עליו.

קישורים: ניתן לכלול עד 3 קישורים בגוף המאמר, אך אין לכלול קישורים לתוכניות שותפים.

שיוך לקטגוריות: המאמר ישויך לקטגוריה אחת בלבד, ולא יתפרסם בכמה קטגוריות שונות.

בהצלחה!